Kerkgemeenschap zoekt vrijwilligers!

In diverse commissies en werkgroepen binnen de Diaconessenkerk / wijkgemeente Arnhem-Noord zijn nu of binnenkort plaatsen vrij. Daar kunnen wij natuurlijk met ons allen iets aan doen! Naar ieders mogelijkheden en interesses. Maar eerst een paar voorbeelden van hoe vrij je kunt denken als het om invullen gaat:

Op een informatie-avond in de Kandelaar, met ds. René de Reuver (scriba van de Protestantse Kerk in Nederland), werd een boekje uitgedeeld met ‘parels en proeftuinen kerk2025’. Hierin staat o.a. een initiatief uit de Protestantse Gemeente Goor: alle actieve gemeenteleden zijn uitgenodigd om kerkenraadslid te worden – 65 mensen reageerden positief! De kerkenraad bestaat daar nu uit 80 leden. Die grote kerkenraad vergadert een paar keer per jaar (dat is dan een soort gemeente-avond), met vooral aandacht voor bezinning. Daarnaast werkt men met taakgroepen. Het doet denken aan hoe het ooit in Den Haag toeging: gemeenteleden werd daar gevraagd zich te verbinden aan de gemeente door aan te geven welke taak ze voor de komende twee jaar wilden doen.Zo wordt het meedoen in de kerk een zaak van iedereen en is het vertrekpunt: ieder actief gemeentelid doet mee, kies maar wat je wil gaan doen!

Wij weten van de voldoening die het al zovelen geeft en durven onbevangen een bijdrage te vragen. Jouw reactie vragen wij de komende weken, te beginnen na de viering van 4 februari. Denk je er alvast eens over na?

Voor het Kernteam Diaconessenkerk: Monique Maan en Dick Appels

PS: denk bijvoorbeeld al eens aan kinder- en jeugdwerk, kerk & buurt, communicatie, coördinatie, diaconaat, pastoraat, financiën en beheer, …

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbericht. Bookmark de permalink.