Cantorij

Wie zijn wij?

De cantorij is het koor van de protestantse wijkgemeente Diaconessenkerk dat eens in de maand haar medewerking verleent aan de zondagse vieringen aangevuld met een enkele dienst in de voorbereidingstijd naar Pasen toe en de Advent, gemiddeld 12 vieringen per jaar. Zestien enthousiaste zangers repeteren wekelijks, soms aangevuld met enkele ad-hoc zangers voor bijzondere vieringen (kerst/pasen).

Het repertoire van de cantorij bestaat uit meerstemmige zettingen van psalmen en liederen uit het Liedboek voor de Kerken en andere liedbundels. De cantorij heeft een ondersteunende rol bij het aanleren van nieuwe liederen en zingt in afwisseling met de gemeente bijvoorbeeld bij onberijmde psalmen en refreinliederen. Daarnaast worden motetten gezongen van componisten uit heden en verleden en in diverse stijlen. Er wordt zowel a  capella gezongen als met begeleiding van orgel en soms ook piano.

De laatste jaren hebben we een aantal keren een cantatedienst gehouden. Deze diensten hebben een feestelijk karakter zoals bijvoorbeeld op zondag Gaudete in de Adventstijd. De cantorij werkt in deze diensten samen met (semi) professionele instrumentalisten en vocalisten. Zo hebben we o.m. cantates uitgevoerd van Buxtehude, Telemann, Purcell en Zelenka.

In het actuele vieringenoverzicht op de website kun je zien wanneer de diensten zijn waar de cantorij haar medewerking aan verleent.

Wij repeteren op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur in één van de zalen van de Diaconessenkerk.