Kindernevendienst

 

 

kindernevendienst

 

Nieuws vanuit de kindernevendienst

Omdat het aantal kinderen bij de kindernevendienst terugloopt, hebben we als kindernevendienstleiding en predikant nagedacht in welke vorm we de kindernevendienst aantrekkelijk en werkbaar kunnen maken.

We stoppen met de huidige opzet omdat er te weinig kinderen zijn. En we hopen de kinderactiviteit een nieuwe impuls te geven.

Er is met ingang van het nieuwe seizoen kindernevendienst op de zondagen van advent, Kerst, veertigdagentijd en Pasen. In de tussenliggende maanden plannen we een aantal diensten voor kleine en grote mensen. Dit houdt in: dienst om 10.00 uur met veel aandacht voor de kinderen. We denken aan een opzet zoals op Stille Zaterdag jl.

Het is de bedoeling dat in deze diensten ook juist de verbinding tussen groten en kleinen gelegd zijn: we zijn immers samen één kerk. Op 5 november staat de diaconale dienst gepland en vieren we samen het Avondmaal. Een mooi moment voor een eerste dienst voor kleine en grote mensen!

Voor de overige zondagen komen er een aantal mandjes in de kerk, met materiaal voor verschillende leeftijden. Als er kinderen komen, kunnen ze een mandje meenemen naar hun plaats, of we richten ergens in de kerk een plekje in waar ze tijdens de preek kunnen zitten.

Op 26 sept is er 20.30 uur een avond in de Bakermat voor de ouders van de kindernevendienst-kinderen (en andere belangstellenden) om uit te leggen hoe we het gaan aanpakken en waarom.

In het komende seizoen starten in ieder geval ook de peutervieringen weer: laagdrempelige, korte vieringen voor kinderen van 0-6 jaar en iedereen die met hen mee wil komen.

De eerste peuterviering zal zijn op zondagmiddag 1 oktober a.s., om 15.30 uur.

Van 3 december tot 24 december2017 is er voor de kinderen van de kindernevendienst het adventsproject. (klik hier voor een impressie van eerdere projecten: impressie )
Op de eerste drie zondagen is er kindernevendienst tijdens de dienst. Op zondag 24 december is er geen ochtenddienst in de Diaconessenkerk! Of we onze kindernevendienst dan op een andere locatie doen horen de kinderen en hun ouders later.

Er is die dag wel een vesper om 17.00 uur in de Diaconessenkerk, die (waarschijnlijk) in samenwerking met de jongeren van de jeugdkerk wordt voorbereid.

 

Ds. Monique Maan

Leiding van de kindernevendienst

 

 

 

 

 

 

 

.

Contactpersoon kindernevendienst: Marijke Roos
Jeugdouderling: Janneke van Maasakkers