Kindernevendienst

 

 

kindernevendienst

 

Nieuws vanuit de kindernevendienst

Omdat het aantal kinderen bij de kindernevendienst terugloopt, hebben we als kindernevendienstleiding en predikant nagedacht in welke vorm we de kindernevendienst aantrekkelijk en werkbaar kunnen maken.

We stoppen met de huidige opzet omdat er te weinig kinderen zijn. En we hopen de kinderactiviteit een nieuwe impuls te geven.

Er is met ingang van het nieuwe seizoen kindernevendienst op de zondagen van advent, Kerst, veertigdagentijd en Pasen. In de tussenliggende maanden plannen we een aantal diensten voor kleine en grote mensen. Dit houdt in: dienst om 10.00 uur met veel aandacht voor de kinderen. Het is de bedoeling dat in deze diensten ook juist de verbinding tussen groten en kleinen gelegd zijn: we zijn immers samen één kerk.

Voor de overige zondagen komen er een aantal mandjes in de kerk, met materiaal voor verschillende leeftijden. Als er kinderen komen, kunnen ze een mandje meenemen naar hun plaats, of we richten ergens in de kerk een plekje in waar ze tijdens de preek kunnen zitten.

In het komende seizoen starten in ieder geval ook de peutervieringen weer: laagdrempelige, korte vieringen voor kinderen van 0-6 jaar en iedereen die met hen mee wil komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Contactpersoon kindernevendienst: Marijke Roos
Jeugdouderling: Janneke van Maasakkers