Bericht van de wijkkerkenraad Arnhem-Noord

Het bericht hieronder is op zondag 17 september uitgedeeld aan de kerkgangers in de Diaconessenkerk en het is verspreid via het mailbestand van Maandbrief-lezers:

Aan de leden van de PGA, wijkgemeente Arnhem-Noord

Eind mei 2017 heeft u in de zondag(s)- of maandbrief van de Bethlehemkerk, de Diaconessenkerk en de Opstandingskerk kunnen lezen dat de werkgroep Noord – Zuid de wenselijkheid en haalbaarheid zou onderzoeken om te komen tot één kerkgebouw voor de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). Het bericht is ook in onze kerken in Arnhem-Zuid gepubliceerd.

In zijn rubriek Nieuws uit de Algemene Kerkenraad in Kerkperspectief van 2 september jl heeft voorzitter Dick van Dijk er nogmaals de aandacht op gevestigd.

Toen de werkgroep Noord-Zuid op 5 september weer bij elkaar kwam om verder met elkaar te spreken over de wenselijkheid en de haalbaarheid, kwam het bericht dat de Walburgiskerk op zeer korte termijn te koop zou worden aangeboden. Dat bericht heeft ertoe geleid dat de wijkkerkenraden van Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid in een ingelaste extra vergadering op 12 september op de hoogte zijn gesteld van het feit dat de Walburgiskerk te koop is gezet.

De vraag waarop in die ingelaste vergadering een antwoord werd gezocht was: Lijkt het de wijkkerkenraad Arnhem-Noord een goed idee om te onderzoeken of de Walburgis de geschikte plek is om op enig moment te dienen als de gezamenlijke kerk van de drie voormalige wijkgemeenten, nu de wijkgemeente Arnhem-Noord?

Onderzoeken wil zeggen uitzoeken of het mogelijk is, en of we er met elkaar willen gaan kerken. Daarmee is niet gezegd dat we dat ook werkelijk gaan doen. Een beslissing kan pas worden genomen nadat er een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden, zodat voors en tegens kunnen worden afgewogen, in de Algemene Kerkenraad, in onze wijkkerkenraad, met onze gemeenteleden. Definitieve beslissingen worden pas genomen nadat de gemeenteleden de gelegenheid is gegeven hun mening te geven.

De wijkkerkenraad Arnhem-Noord heeft unaniem besloten dat onderzoek te willen starten. De leden van de wijkkerkenraad kunnen u nader inlichten. Dick van Dijk is degene die belangstellenden van buiten de PGA te woord zal staan.

Wij hopen op de gemeenteavond van donderdag 5 oktober 2017 (Diaconessenkerk, aanvang 19.30 uur) verder met u en met elkaar te spreken.

Moderamen wijkgemeente Arnhem-Noord:

Dick Appels, Marijke Gerritsen, Gerda de Kleijn, Nollie Kramer, Monique Maan

Geplaatst in Nieuwsbericht | Reacties uitgeschakeld voor Bericht van de wijkkerkenraad Arnhem-Noord

Welke inspiratiebronnen hebben de Arnhemmers?

In juni was er een jeugdkerkbijeenkomst in de Eusebius. In de omgeving van de Eusebius zijn verschillende gebouwen te vinden die iets te maken hebben met religie en Arnhem. Met dat gegeven in de hand hebben we een spel bedacht en gespeeld.  Leuk om te spelen, buiten, rond de Eusebius en voor alle leeftijden!

Klik hier om de beschrijving van het spel te downloaden..

 

Geplaatst in Jeugd, Nieuwsbericht | Reacties uitgeschakeld voor Welke inspiratiebronnen hebben de Arnhemmers?

nieuwe opzet kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst heeft nagedacht over een nieuwe opzet voor de kindernevendienst. De plannen kunt u hier lezen: nieuws kindernevendienst

Geplaatst in Nieuwsbericht | Reacties uitgeschakeld voor nieuwe opzet kindernevendienst

Verslag gemeenteavond 12 januari

Op donderdag 12 januari 2017 was er een gemeente-avond voor de leden van de wijkgemeenten Bethlehemkerk, Diaconessenkerk en Opstandingskerk. Het verslag van deze avond vindt u hier: gezamenlijk verslag gemeenteavond 12-1-2017

Geplaatst in Nieuwsbericht | Reacties uitgeschakeld voor Verslag gemeenteavond 12 januari

Talentenlijst 2016-2017

“Vele handen maken licht werk “ Dat is zeker het geval en natuurlijk zijn we ook allemaal erg belangrijk in onze gemeente! Toch zijn er veel mensen die wel graag wat willen doen, maar nog niet echt weten wat, of die nog niet eerder gevraagd zijn om mee te helpen bij een taak in onze gemeente.

talentenlijst-diaconessenkerk-arnhem

Daarom deze taken- en talentenlijst, de vraag is waar u aan mee zou willen helpen bij onze gemeente. Natuurlijk is het niet verplicht en kunt u altijd nog nee zeggen als mensen u vragen. Maar zo is het makkelijker en sneller te zien en hopen we dat veel vrijwilligers zijn om mee te helpen bij de taken, die er in onze gemeente te doen zijn.

 

Geplaatst in Nieuwsbericht | Reacties uitgeschakeld voor Talentenlijst 2016-2017

De vrije collectes van 4 september en 20 november as. zijn voor de stichting Leergeld Arnhem e.o.

Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet deelnemen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

De Stichting Leergeld Arnhem e.o. stelt zich ten doel om kinderen uit Arnhem en omgeving wel de mogelijkheid te bieden om mee te doen. Met bijvoorbeeld het verschaffen van een fiets of een computer of laptop om huiswerk te maken. Daarnaast ondersteunt Leergeld door -een deel- van de kosten op zich te nemen voor schoolkampen en -excursies en andere activiteiten.

In voorkomende gevallen kunnen kinderen ook een beroep doen op Leergeld voor het lidmaatschap van een sportclub, muziekles of kunstzinnige vorming of scouting.

Door lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles, krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door een ‘normale’ deelname aan schoolactiviteiten wordt een mogelijk stempel voorkomen en de kans op een betere toekomst vergroot.

Zo wordt een bijdrage bijdrage geleverd aan het voorkomen van buitensluiting van kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, want

NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN.

Natuurlijk kunt u ook een gift overmaken.

Stichting Leergeld Arnhem beschikt over een ANBI verklaring. Hierdoor is het mogelijk uw gift fiscaal aftrekbaar te maken. U kunt een bedrag naar eigen wens overmaken op bankrekeningnummer: NL45INGB0007412920 t.n.v. Stichting Leergeld Arnhem.

Geplaatst in Nieuwsbericht | Reacties uitgeschakeld voor