Dopen

Voor het dopen van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met de wijkpredikant. In overleg wordt er een zondag gekozen voor deze feestelijke viering. Aan de viering gaan in ieder geval twee gesprekken vooraf. Het eerste gesprek is een (nadere) kennismaking. Wat betekent de doop voor de doopouders en wat roepen de doopvragen bij hen op.

In het tweede gesprek wordt de actieve inbreng van de doopouders gevraagd voor de invulling en voorbereiding van de doopviering.

Contact: ds. Monique Maan, m.maan@live.nl of 026 3891962