Koken bij Kruispunt

Sinds enkele jaren koken we als wijkgemeente een paar keer per jaar bij het Kruispunt, de opvang voor dak- en thuislozen in Arnhem. Iedere avond, van maandag t/m zaterdag, komen daar zo’n 40 mensen eten. Groepen uit kerken, scholen, studentenverenigingen enz. verzorgen om beurten de maaltijd.

Als Diaconessenkerk staan we ook in het nieuwe seizoen ingeroosterd voor enkele avonden. De diaconie coördineert dit. Wilt u een keer meehelpen te koken? Meldt u bij één van de diakenen.