Bloemengroep

De bloemengroep bestaat uit een groot aantal vrijwilligers. Er wordt gewerkt volgens een rooster in “tweetallen”.

Wekelijks wordt er een boeket gemaakt op de liturgische tafel voor in de kerk. De kleuren van de bloemen worden gekozen bij de liturgische kleur van de zondag. Het boeket van de zondag worden als groet uit de gemeente na afloop van de dienst gebracht naar b.v. een ziek of jarig gemeentelid. Het gemeentelid ontvangt bovendien een kaart met daarop de namen van de aanwezige gemeenteleden. Deze kaart is bijna altijd getekend/geschilderd door een van onze gemeenteleden (mw. J. Koetsier).

Tijdens de advent/kertsperiode en de veertigdagentijd en pasen worden er liturgische schikkingen gemaakt. Meestal wordt het project van de Protestante Kerk Nederland gekozen, deze symbolische schikkingen sluiten aan bij de lezingen en het project van de kindernevendienst. Ook worden er er voor bijzondere diensten symbolische schikkingen verzorgd. Voor de kerstviering van de diaconie en het kerstdiner van de kookgroep worden er jaarlijks kerststukjes gemaakt.

Naast het bovengenoemde adventproject dat op dit moment wordt ingevuld, nog twee voorbeelden die weergeven hoe de bloemengroep deze thema’s heeft uitgewerkt (klik voor foto’s op de links hierboven).

Ieder jaar wordt er voor de vrijwilligers een bloemschikavond en een uitstapje naar een “bijzondere” tuin georganiseerd. Contactpersoon: Hilda van Vliet.