Vieren op woensdag

De diaconie organiseert 2 maal per jaar een jarigen-ontmoetingsochtend. Gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn geworden worden uitgenodigd voor een gezellige ochtend. De jarigen ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Ook hun partners zijn van harte welkom. Het elkaar ontmoeten staat centraal tijdens deze bijeenkomsten.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de diaconie.