WG Contact

De Werkgroep Contact bestaat uit de ouderling pastoraat, de sectiehoofden en de predikant.

Het team vergadert tweemaal per jaar. In deze bijeenkomsten worden de lijnen van het pastoraat bij elkaar gebracht en op elkaar afgestemd.