WG Eredienst

De taak van de werkgroep eredienst is zich te bezinnen op vragen rond de eredienst. Zij leveren een actieve bijdrage aan de voorbereiding van de vieringen en aan de vieringen zelf.
De werkgroep bestaat uit de ouderling-eredienst, de cantor, de predikant en twee gemeenteleden.