Kerkgebouw

Algemene informatie over ons kerkgebouw

De Diaconessenkerk is een eenvoudige, maar sfeervolle wijkkerk met normaal zo’n 160 zitplaatsen. Het heeft een goede akoestiek en een uitstekend Van Vulpen orgel. Omdat er geen vast opgestelde kerkbanken zijn, is de ruimte ook zeer geschikt voor muziekuitvoeringen, repetities, bijeenkomsten en andere evenementen.

Op zaterdag 17 januari 2009 hebben de gebruikers van de Diaconessenkerk en de Bakermat (ingang G.A. van Nispenstraat) gevierd dat 50 jaar geleden, aan het prille begin van 1959, de Diaconessenkerk in gebruik werd genomen. In een strategische alliantie hebben het Diaconessenhuis en de Hervormde Gemeente Arnhem in de jaren vijftig samen zonder veel ophef ons kerkgebouw ontwikkeld en gebouwd. In 1959 was dominee Knipscheer de predikantdirecteur van het Diaconessenhuis en dominee De Lange was de wijkpredikant op de Hoogkamp en in de Burgemeesterswijk.

Bij de wederopbouw van het ziekenhuis in aan de Izaak Evertslaan in 1955, was al voorzien in de bouw van een kapel, zoals gebruikelijk bij een Diaconessenhuis. Het verhaal gaat overigens dat de projectontwikkelaar in eerste instantie geen extra grond meer wilde afstaan voor de bouw van een kerk. Uiteindelijk is het er toch van gekomen en wel op de hoek van de Izaak Evertslaan en de G.A. van Nispenstraat.

Architectenbureau Posthumus Meijes & Van der Linden uit Amsterdam ontwierp het ziekenhuis en later ook het kerkgebouw in een functionalistische stijl. Omdat zij vooral ervaring hadden met ziekenhuizen en minder met de binnenkant van kerken is toen het bureau Geels & Bokhorst benaderd. Zij deden alle protestantse kerken. Dominee Knipscheer, zijn vrouw en de heer Geels hebben zich laten inspireren door in heel Nederland een groot aantal kerken te gaan bekijken, om zo een gefundeerde keuze te kunnen maken over hoe alles er uit moest gaan zien. Bokhorst en Geels hebben met name de binnenkant van het gebouw ontworpen, zoals bijvoorbeeld het liturgisch centrum.

fotokerk

Vijftig jaar later zijn de zusters Diaconessen vertrokken en zijn Hervormd en Gereformeerd geintegreerd in de Protestantse Wijkgemeente Diaconessenkerk Arnhem. Ons kerkgebouw is in 2004 bestempeld tot gemeentelijk monument. En de kerkgangers van Alteveer en Cranevelt zijn in 2005 samengekomen met die van de Hoogkamp en de Burgemeesterswijk en alle protestanten uit deze vier wijken kerken nu in de Diaconessenkerk.

In en om het gebouw zijn nog een groot aantal elementen te vinden uit de voorbije vijftig jaar. Zo staat er buiten het gebouw nog een zuil van de hand van Bokhorst. Verder organiseerden de zusters diaconessen regelmatig bazaars om de nodige zaken aan te kunnen schaffen. Op die manier is bijvoorbeeld in 1960 het bijzondere Van Vulpen orgel bekostigd. En ook de wijkbewoners hebben in die eerste jaren geholpen, bijvoorbeeld door het knopen van de zes wandtapijten naar een ontwerp van Gunhild Kristensen.

In die eerste jaren was de koster ook altijd een diacones. En ook in die eerste jaren werd er na de dienst al samen koffie gedronken. Dat gebeurde in de huiskamer van de diaconessen. De kerkelijke gemeente vond dat erg gezellig maar een van de diaconessen vertelde onlangs dat zij het soms wel irritant vond dat de gemeenteleden dan hun huiskamer compleet in beslag namen. Mevr. Aalders, wiens man destijds kerkvoogd was, vertelde dat men in 1959 erg blij was dat de wijkgemeente een kerk in de buurt kreeg. Voor die tijd moest men iedere zondag naar een klein bedompt zaaltje ergens in Heijenoord.

Al met al was in de Diaconessenkerk, toen net als nu, sprake van een bloeiende gemeenteleven. Ook in de jaren zestig was er al veel te doen voor kinderen. Wat toen wel gebeurden en nu niet meer, was het optreden van de vrijwillige beddenrijdsters. De patienten werden door deze vrijwilligers, via een speciale gang met brede deuren naar de kerk gereden. De bedden stonden langs een kant opgesteld, vanuit de voordeur gezien rechts langs de ramen.

Kerkramen

Opvallend in de kerk zijn het morgenraam aan de oostzijde, het avondraam aan de westzijde en de drie nieuwe ramen van de Arnhemse glazenier Theo Verbaal bovenin. Ze verbeelden de warmte van God, het licht van Christus en het vuur van de Heilige Geest.

raam1 web raam2 web raam3 web

Wandkleden

Aan de muren hangen zes handgeknoopte tapijten naar een ontwerp van mevrouw Gunhild Kristensen, die zijn geinspireerd op de zes scheppingsdagen.

Geef een reactie