WG ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO zet zich de komende maanden weer in voor een door de kerken van Arnhem Noord gezamenlijk gekozen project. Op de startzondag, 24 september 2017, kon in de Diaconessenkerk gekozen worden uit drie projecten. Alle drie belangrijk natuurlijk, maar de meeste stemmen kreeg het project:

Aandacht en zorg voor kinderen – Moldavië

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie. De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat. Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.

Steun dit werk : Nodig voor dit project € 15.000. U kunt dit werk steunen door een gift over te maken. Heel hartelijk dank!

  • Op zondag 4 februari 2018 was de aftrap van het project. Het was een mooie dienst, samen met de KND vormgegeven. Er werd kleding ingezameld voor de Kledingbank Arnhem en we noemden hierbij “het kleden van de naakten”, als een daad van warmte en liefde, letterlijk en figuurlijk, dichtbij en in Moldavië. Ook lieten we op de wereldkaart Nederland en Moldavië zien, foto’s en filmbeelden van Moldavië.
  • Op de door Josée gemaakte folder zijn alle acties vermeld: 4 maart verkoop voorjaarsbloemen; 15 april workshop Portrettekenen o.l.v. Helma van der Linden, kunstenaar in ons midden; 20 mei Pinksteren verkoop WW-producten; 17 juni de ZWO’s in Noord verkoop in Eusebiuskerk; 24 juni i.s.m. KND verkoop handmade taart. Alle financiële winst is uiteraard bestemd voor ons project.
  • NB! De gezamenlijke ZWO Noord-actie- verkoop Arnhemse Meisjes- is uitgesteld tot een moment later in het jaar.
  • Wel vindt doorgang de ZWO-slotactie- verkoop lekkers bij de koffie- op zondag 24 juni in de Diaconessenkerk. De ZWO- leden doen hun best mooi en lekker gebak te maken en de opbrengst is natuurlijk bestemd voor het lopende project. Welkom bij onze koffietafel!
  • Volgend seizoen gaan we een ander tijdspad bewandelen, met een start zsm na de startzondag op 16 september; u hoort er later meer over!

Samenstelling Werkgroep ZWO: Janneke Ruinemans, Janneke Schaafsma, Josée Westrik Contactpersoon: Janneke Schaafsma Email: j.schaafsma396@upcmail.nl Giften: Bankrekening NL7 FVLB 0635 807 343 t.n.v. PGA Diaconie Diaconessenkerk o.v.v W013830