WG ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO zet zich de komende maanden weer in voor een door de kerken van Arnhem Noord gezamenlijk gekozen project.

Op de startzondag, 24 september 2017, kon in de Diaconessenkerk gekozen worden uit drie projecten. Alle drie belangrijk natuurlijk, maar de meeste stemmen kreeg het project:

Aandacht en zorg voor kinderen – Moldavië

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.

Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.

Steun dit werk

Nodig voor dit project € 15.000. U kunt dit werk steunen door een gift over te maken. Heel hartelijk dank!

Zondag 8 oktober was een memorabel moment: voor het eerst traden de 4 ZWO’s  van PGA NOORD naar buiten met een flyer om iedereen de gezamenlijke keuze voor dit project te laten weten.

Iedere ZWO werkgroep verzorgt verder ook een folder met informatie over wijkgebonden activiteiten. De data en inhoud van onze acties krijgt u binnenkort te horen.

Onze ZWO heeft ook een aantal vaste activiteiten:

  • het jaarlijks organiseren van een diaconaal project in de periode februari – juni (zie boven)
  • 1 keer per kwartaal verkoop van Wereldwinkelproducten na afloop van de dienst
  • meewerken aan de zondag voor het Wereld diaconaat in februari
  • verkoop van Paasgroeten, actie van Amnesty International voor gevangenen

Samenstelling Werkgroep ZWO: Janneke Schaafsma, Josée Westrik, Janneke Ruinemans

Contactpersoon: Janneke Schaafsma

Email: j.schaafsma396@upcmail.nl

Giften: Bankrekening NL7 FVLB 0635 807 343 t.n.v. PGA Diaconie Diaconessenkerk o.v.v W013830