WG ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO zet zich de komende maanden weer in voor een door de kerken van Arnhem Noord gekozen project. Op de gezamenlijke startzondag, 16 september 2018, kon in de Eusebiuskerk gekozen worden uit drie projecten: Steun voor de kerken in Syrië, Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Z.Sudan, Kinderen uit slavernij in de visserij in Ghana. Met 62 stemmen is gekozen als ZWO-project 2018-2019:

Kinderen uit slavernij in de visserij Ghana

Project K021163

James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken op het enorme Ghanese stuwmeer Lake Volta, ontstaan in 1965. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moesten werken. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze vorm van kinderarbeid laten stoppen en kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden. Generaties lang werken families in de visserij; zij leven in armoede en hun kinderen zijn een gemakkelijke prooi voor mensenhandel en slavernij.

Een paar keer per jaar gaan medewerkers van Challenging Heights het meer op om kindslaven in de visserij weg te halen bij hun baas. Tijdelijke opvang gebeurt aan de rand van het meer en daarna volgt verhuizing naar de permanente opvang. Op die plek ontvangen de bevrijde kinderen alles wat ze nodig hebben, liefdevolle zorg dus. Hoe lang een kind daar kan blijven hangt af van zijn/haar herstel en de snelheid waarmee de familie wordt gevonden, zodat hereniging kan plaatsvinden. Dat laatste kan alleen als de redenen waarom het kind in de slavernij terecht kwam, verholpen zijn. Zodat het familieleven langdurig goed kan gaan.

Families krijgen ondersteuning, financieel en trainingen, om hun gezin te kunnen onderhouden. Jonge kinderen gaan na terugkeer naar school, oudere kinderen leren een vak. Challenging Heights houdt gedurende 2 jaar nauwkeurig bij hoe het de kinderen vergaat, zowel thuis als op school wordt het kind bezocht. De organisatie onderneemt daarnaast allerlei acties om kinderarbeid te voorkomen; er zijn bijeenkomsten om mensen bewust te maken van kinderrechten, er wordt permanent druk op de Ghanese overheid uitgeoefend, via social media wordt aandacht gevraagd voor kinderhandel en slavernij.

In 2013 ontving Challenging Heights de World Childrens Price. Geweldig!

Op internet via Ted Talk is James K. Annan te zien en te horen met zijn verhaal over dit werk. Ga dit maar eens beluisteren!

U kunt dit werk steunen door een gift over te maken op NL 81 RABO 0373 7123 40 tnv Diaconie Diaconessenkerk, met vermelding van K021163 , dit is een NIEUW nummer; heel hartelijk dank!

Op dit moment is een folder over het project in de maak, waarin alle (geld-opbrengende) activiteiten in heel Noord worden vermeld. Aan een activiteit die u aanspreekt, kunt u meedoen, in welk kerkgebouw dan ook. Van harte welkom te zijner tijd!

Op zondag 4 november starten alle wijkgemeentes in Noord met het project.

En na die datum hoort u weer van ons. Wordt vervolgd….

De dienst op 4 november was een “dienst voor grote en kleine mensen”–gezamenlijk voorbereid door Monique Maan, de KND en de ZWO-groep– Bijzonder fijn om te beleven. We begonnen met “Goedemorgen, welkom allemaal”, er waren filmbeelden over het project, er was een mooie en toepasselijke bloemschikking, de liederen waren mooi, evenals het bijbelverhaal “De roeping van discipelen… vissers van mensen” en alle kerkgangers waren creatief bezig met het maken van een vissenmobile, met een verrassend resultaat. Kortom, een prachtige en vrolijke dienst!

De mooie/kleurige folder is inmiddels gereed, gemaakt door Josée. Vanaf nu kunt u ook een spaardoosje meenemen om thuis geld te verzamelen voor dit project.

Samenstelling Werkgroep ZWO: Janneke Ruinemans, Janneke Schaafsma, Josée Westrik Contactpersoon: Janneke Schaafsma email: j.schaafsma396@upcmail.nl