Diaconie

Algemeen

Naar hoofdbetekenis is diaconie dienst in het Grieks. Onderscheid wordt gemaakt naar dienst in en aan de samenleving, en dienst in de liturgie.

Samenleving

Voor individuele hulpvragen kan men bij de diaconie terecht. Waar nodig treft de diaken maatregelen, alleen of met behulp van anderen. Er zijn veel mogelijkheden om persoonlijk hulp te bieden of door te verwijzen naar hulp van instanties.

Naast deze zorg voor materiele hulpverlening bevordert de diaconie ontmoeting.

Via individuele contacten om aandacht te geven aan degenen die daaraan behoefte hebben. In bijeenkomsten voor groepen, zoals kerst- en paasmiddagen, verjaardagsvieringen, zoals de bijeenkomsten van ‘vieren op woensdag’.

Er zijn in de wijk aandachtsgebieden van diaconie waar afzonderlijke werkgroepen zich mee bezig houden: ZWO en Bloemengroep.

Liturgie

De diaconie is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond het Heilig Avondmaal. De diaken verzorgt een voorbede over een onderwerp van diaconale aard. De diaconie is belast met de inzameling der gaven. Als attentie van de gemeente verzorgt de diaconie iedere zondag een bloemengroet. De bloemen worden begeleid met een kaart voorzien van namen en groeten van de kerkgangers en worden bezorgd door de ouderling van dienst of een ander gemeentelid.

Contact

Voor contact met de Diaconie kunt u zich wenden tot een van de diakenen. Let op: Het NIEUWE bankrekeningnummer is NL 81 RABO 0373 7123 40 t.n.v. Diaconie Diaconessenkerk. Dit nummer is tevens bedoeld voor actiegiften.