Kerkenraad

Samenstelling van de kerkenraad

De wijkgemeente Diaconessenkerk is opgegaan in de Protestantse wijkgemeente Arnhem-Noord. Onderstaande informatie heeft betrekking op de situatie hiervoor en zal tzt aangepast worden bij het in gebruik nemen van een nieuwe website voor ‘Arnhem-Noord’.

Net als elke gemeente van de protestantse kerk Nederland heeft ook de Diaconessenkerk een (wijk)kerkenraad. Deze wordt gevormd door ambtsdragers van de gemeente. Dit zijn de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Op dit moment bestaat de kerkenraad uit 12 leden, namelijk 4 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 4 diakenen. In onze plaatselijke regeling is vastgelegd dat van elke groep een minimum aantal vertegenwoordigers kent (namelijk: 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen).

Werkwijze van de kerkenraad

Elke tweede dinsdag van de maand vergadert de kerkenraad. Er wordt gewerkt met 7 aandachtsgebieden. Vier van de zeven aandachtsgebieden worden vertegenwoordigd door de ouderlingen: eredienst, publiciteit, contact en jeugd. De andere drie aandachtsgebieden zijn de professionals (predikant, koster, cantrix, organisten), de diakenen en de kerkrentmeesters. Binnen elk aandachtsgebied functioneren de werkgroepen: de ouderling(-kerkrentmeester), diaken of predikant is voor deze werkgroepen het aanspreekpunt naar de kerkenraad.

Contact: mevrouw Hilda van Vliet is scriba (secretaris) van de kerkenraad, scriba@diaconessenkerk.nl