Kerkenraad

Samenstelling van de kerkenraad

Net als elke gemeente van de protestantse kerk Nederland heeft ook de Diaconessenkerk een (wijk)kerkenraad. Deze wordt gevormd door ambtsdragers van de gemeente. Dit zijn de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Op dit moment bestaat de kerkenraad uit 12 leden, namelijk 4 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 4 diakenen. In onze plaatselijke regeling is vastgelegd dat van elke groep een minimum aantal vertegenwoordigers kent (namelijk: 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen).

Werkwijze van de kerkenraad

Elke tweede dinsdag van de maand vergadert de kerkenraad. Er wordt gewerkt met 7 aandachtsgebieden. Vier van de zeven aandachtsgebieden worden vertegenwoordigd door de ouderlingen: eredienst, publiciteit, contact en jeugd. De andere drie aandachtsgebieden zijn de professionals (predikant, koster, cantrix, organisten), de diakenen en de kerkrentmeesters. Binnen elk aandachtsgebied functioneren de werkgroepen: de ouderling(-kerkrentmeester), diaken of predikant is voor deze werkgroepen het aanspreekpunt naar de kerkenraad.

Contact: mevrouw Hilda van Vliet is scriba (secretaris) van de kerkenraad, scriba@diaconessenkerk.nl