Schenken aan de kerk

Regelmatig worden we gevraagd wat de beste weg is, ook fiscaal, om aan de kerk te schenken. We hoeven U niet uit te leggen dat het vele werk dat wij en veel vrijwilligers doen geld kost. Of het nu ondersteuning is voor minderbedeelden, pastoraat, gebouwen of kosten voor jeugd- en ouderenwerk. Vandaar dat wij U willen wijzen op de vele mogelijkheden voor schenkingen.

Allereerst de collectes tijdens de diensten

U kunt natuurlijk gewoon een bijdrage in de collectezak doen. Om echter gebruik te maken van de fiscale aftrek mogelijkheid zijn door het college van kerkrentmeesters zgn. collecte bonnen in het leven geroepen. Deze bonnen kunt U bij het Kerkelijk Bureau kopen, persoonlijk of per internet . Als U ze per internet besteld, worden de bonnen U na betaling toegezonden.

Op deze manier worden giften in de collectezak voor U aftrekbaar voor de fiscus. Uw voordeel kan oplopen tot 52%, afhankelijk van uw fiscaal inkomen.

Periodieken giften via notarisakte

Uw vrijwillige bijdrage aan de kerk kunt U, door gebruik te maken van een notariële akte, voor 100% fiscaal aftrekken indien de akte aan bepaalde voorwaarden voldoet. U behoeft dan niet meer te voldoen aan een fiscale drempel. Geven door gebruik te maken van een zgn. schenkingsakte kan U grote fiscale voordelen opleveren. Met notariskantoor Dirkzwager in Arnhem hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt voor het passeren van een dergelijke akte. Voor giften € 400 per jaar neemt de kerk de kosten voor haar rekening. Zijn de bedragen lager dan genoemd bedrag dan moeten wij de eenmalige kosten van ca. € 190 aan U doorberekenen. Heeft U interesse, vraag dan een aanmeldingsformulier aan bij het Kerkelijk bureau.

Erfenissen en legaten

Gelukkig ontvangen wij regelmatig erfenissen en legaten voor de kerk. Wij zijn daar bijzonder blij mee. Dit stelt ons in staat om ons werk te blijven doen. Fiscaal kan dit ook belangrijk zijn omdat de kerk een bijzondere plaats inneemt in het fiscale landschap. Het is voor ieder belangrijk om hierover eens na te denken en dit te bespreken met uw adviseurs en notaris. Uiteraard is het van groot belang dit tijdig en goed vast te leggen. Uw notaris helpt U hier graag mee.

Bijzondere gebeurtenissen en éénmalige schenkingen

In ieders leven spelen zich bijzondere en feestelijke gebeurtenissen af. Zoals verjaardagen, huwelijken, jubilea e.d. Gasten vragen zich dan af wat moeten wij geven. U kunt hen daarbij helpen door een gift te vragen voor het werk van uw kerk. U laat dan zien wat de kerk voor U betekent terwijl gevers dan eens geattendeerd worden op het vele goede werk van de kerk. Een sympathiek gebaar bij zo’n feestelijke gebeurtenis. Mocht U meer informatie wensen, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Mocht u een éénmalige schenking of gift willen doen aan de Diaconessenkerk? Wij zijn U er zeer erkentelijk voor!

Het IBAN-nummer van onze bankrekening is:  NL49INGB0007416728.